DANH SÁCH KẾT QUẢ TEST

Coronavirus : Xem chi tiết TẠI ĐÂY

StaphylococcusEpidermis_02 : Xem chi tiết TẠI ĐÂY

RetoExmicrorInfluenza_02: Xem chi tiết TẠI ĐÂY

CertificadoUNAMEscherichiaColi_02: Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Ebysos-1_02: Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Ebysos-2_02: Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Ebysos-3_02: Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Informes_32_33: Xem chi tiết TẠI ĐÂY

S. Aureus: Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Certificado LPA 1: Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Resultados EXMICROR_ FCQ : Xem chi tiết TẠI ĐÂY

20-19056 Robech Reto Microbiano: Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Staphylococcus Epidermis: Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Ficha_tecnica_exmicror_en: Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Hoja-de-seguirdad-chile_en: Xem chi tiết TẠI ĐÂY

RetoParamixovirus_02: Xem chi tiết TẠI ĐÂY

OFICIO COFEPRIS không gây độc hại và kích ứng: Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Exmicror® - INER chống cúm: Xem chi tiết TẠI ĐÂY

SARS, MERS: Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Chống viêm ruột - dạ dày ở chó: Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Chống  viêm hô hấp ở gia cầm: Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Đánh giá Exmicror . Sars cov2: Xem chi tiết TẠI ĐÂY